BURS YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1.-Bu yönetmeliğin amacı ve kapsamı Şanlıurfalı başarılı önlisans ve lisans öğrencilerine burs verilmesi, bu amaçla kaynak sağlanması, sağlanan kaynağın etkin kullanılması ile burs alacak öğrencilerin belirlenmesine ve izlenmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2.-Bu yönetmeliğin dayanağı; Şanlıurfalılar Derneği (ŞANDER) Tüzüğünün 4 üncü maddesidir.
Burs Komisyonu ve Görevleri
MADDE 3.– (1) Burs Komisyonu: Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından oluşan komisyondur
– Gelen burs taleplerini değerlendirir.
– Burslarla ilgili işleyiş ve itirazları değerlendirir.
– Yıl içinde bir öğrenciye verilebilecek aylık burs miktarını belirler.
– Kaynak oluşturulması için yerel ve ulusal resmi ve sivil toplum kuruluşları ile Hayırsever Kişilerle  iletişim ve işbirliği kurar.
 Burs Verme koşulları
MADDE 4.- (1) Burslardan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı  önlisans ve lisans, öğrencileri yararlandırılır.
(2) Önlisans ve lisans programlara kayıtlı öğrencilere verilecek burslar belirlenirken aşağıda kriterler göz önüne alınır ve değerlendirme yapılır;
-Öğrenim süresi,
-Kardeş sayısı ( okuyan kardeş sayısı),
-Aile geliri, sosyal güvenlik durumu,
-Aile yapısı (boşanmış, vefat etmiş),
-KYK bursu ve kredisi dışında herhangi bir yerden maddi yardım alıp almaması,
-Burs başvurusu sırasında veya sonrasında eksik veya yalan beyanda bulunmama,
– Ara sınıf Öğrencilerinin bir önceki yıldan kalmış derslerinin olmaması
Hususları dikkate alınarak, genel koşullara bağlı olarak ŞANDER Burs Komisyonunca belirlenen kontenjan durumuna bağlı burs verilecek öğrenciler belirlenir.
Başarı ve Başarısızlık
Madde 5.- Burs verilecek öğrenciler belirlenirken veya bursun devamı ve kesilmesi durumlarında
-Öğrencinin normal öğrenim süresini aşmamış olması gerekmektedir.
VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK
MADDE 6.-ÖĞRENİMİNİ TAMAMLAYAN HER BURSLUÖĞRENCİ, İŞ HAYATINA ATILDIKTAN SONRA EN AZ BİR  ÖĞRENCİYE ŞANDER ARACILIĞIYLA BURS SAĞLAMAYI VİCDANİ BİR YÜKÜMLÜLÜK OLARAK KABUL VE TAAHHÜT EDER.
 Bursların Kesilme Durumları
Madde 7 Bursların kesilme durumları şunlardır:
-Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Ayrıca, öğretim kurumundan, en az bir yarıyıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu da, kesilir.
-Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez.
-Burs başvuruları her eğitim-öğretim yılının başındaki ilk haftalarda alınır ve değerlendirilir.
-Mazeretsiz üst üste 2 ay bursunu almayan öğrencilerin bursları kesilir.
Burs verilecek Öğrenci Sayısı belirlenmesi
MADDE 8.-. Bursların verilebilirliğini, verilecek burs sayısını, miktarını ve süresini her yıl ŞANDER Yönetim Kurulu belirler ve Kasım  ayında ilan eder. Ayrıca, müracaat eden adaylardan ulaşılamayan ya da iki hafta içinde yanıt vermeyenler burs haklarını kaybederler.