Denetim Kurulu

DEN.KRL.BŞK:    Cenap AĞIM

ÜYE:                       İrfan TENEKECİ

ÜYE:                       Hülya ERGUVAN

DENETLEME KURULU YEDEK :
İsmail KÜÇÜK

Ferhat KAYA

Mustafa KARAKEÇİLİ